Những câu hỏi thường gặp

Website là gì? – Click để xem

Tại sao tôi cần website?

Tôi sẽ được lợi gì khi có website

Chính sách hỗ trợ khách hàng sau thiết kế web tại WNET ?

Thời gian cần thiết để thiết kế một website là bao lâu?

Các yêu cầu tối thiểu của 1 Webiste

Tôi cần phải cung cấp những thông tin gì khi thiết kế website?

Tôi phải bắt đầu từ đâu để xây dựng website?

Tôi cần phải trả những loại chi phí nào khi thiết kế website?

Làm thế nào để thiết kế một website hiệu quả?