Chăm sóc khách hàng
0972.80.50.80Ms.Linh
0987.775.376Mr.Dũng


Tìm chúng tôi trên Facebook


Tìm hiểu về WNET

2015/05/09| 0
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải dẫn dắt tàu biển vào, ra và di chuyển trong vùng nước cảng biển Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định...Với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia


http://pilotcotkv.com/